Ვადები და პირობები

Ვადები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება LEACREE-ში!
ეს წესები და პირობები ასახავს LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-ის ვებსაიტის გამოყენების წესებსა და რეგულაციებს, რომელიც მდებარეობს https://www.leacree.com.
ამ ვებსაიტზე წვდომით ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს.ნუ გააგრძელებთ LEACREE-ს გამოყენებას, თუ არ ეთანხმებით ამ გვერდზე მითითებული ყველა პირობის დაცვას.
შემდეგი ტერმინოლოგია ვრცელდება ამ წესებსა და პირობებზე, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებასა და პასუხისმგებლობის შესახებ შეტყობინებაზე და ყველა შეთანხმებაზე: „კლიენტი“, „თქვენ“ და „თქვენი“ ეხება თქვენ, ამ ვებსაიტზე შესული პირი და შეესაბამება კომპანიის წესებსა და პირობებს."კომპანია", "ჩვენი თავი", "ჩვენ", "ჩვენი" და "ჩვენ", ეხება ჩვენს კომპანიას.„პარტია“, „პარტიები“ ან „ჩვენ“, ეხება როგორც კლიენტს, ასევე საკუთარ თავს.ყველა პირობა ეხება შეთავაზებას, მიღებას და გადახდის განხილვას, რომელიც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების პროცესის მაქსიმალურად შესაფერისად განსახორციელებლად, კლიენტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მკაფიო მიზნით, კომპანიის მითითებული სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად და ექვემდებარება ნიდერლანდების გაბატონებულ კანონს.ზემოაღნიშნული ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების ნებისმიერი გამოყენება მხოლობით, მრავლობით რიცხვში, კაპიტალიზაციაში ან/და მასში აღებულია როგორც ურთიერთშემცვლელი და, შესაბამისად, როგორც იგივე.

ნამცხვრები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქიების გამოყენებას.LEACREE-ზე წვდომით თქვენ დათანხმდით ქუქიების გამოყენებაზე LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან შეთანხმებით.
ინტერაქტიული ვებსაიტების უმეტესობა იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა მოგვცეს მომხმარებლის დეტალები ყოველი ვიზიტისთვის.ქუქი-ფაილებს ჩვენი ვებსაიტი იყენებს გარკვეული უბნების ფუნქციონირების გასააქტიურებლად, რათა გაუადვილოს ჩვენს ვებსაიტს სტუმრები.ზოგიერთმა ჩვენს შვილობილი/სარეკლამო პარტნიორმა შეიძლება ასევე გამოიყენოს ქუქიები.

ლიცენზია
თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. და/ან მისი ლიცენზიარები ფლობენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს LEACREE-ზე არსებულ ყველა მასალაზე.ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება დაცულია.თქვენ შეგიძლიათ წვდომა იქონიოთ LEACREE-დან თქვენი პირადი სარგებლობისთვის, რომელიც ექვემდებარება წინამდებარე წესებსა და პირობებში დადგენილ შეზღუდვებს.

Თქვენ არ უნდა:

 • მასალის ხელახლა გამოქვეყნება LEACREE-დან
 • გაყიდეთ, დაქირავება ან ქველიცენზირებული მასალა LEACREE-სგან
 • გაამრავლეთ, დააკოპირეთ ან დააკოპირეთ მასალა LEACREE-დან
 • კონტენტის გადანაწილება LEACREE-დან

წინამდებარე შეთანხმება დაიწყება ამ თარიღიდან.
ამ ვებსაიტის ნაწილები მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ და გაცვალონ მოსაზრებები და ინფორმაცია ვებსაიტის გარკვეულ სფეროებში.LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. არ ფილტრავს, არედაქტირებს, აქვეყნებს ან განიხილავს კომენტარებს ვებსაიტზე მათ არსებობამდე.კომენტარები არ ასახავს LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-ის, მისი აგენტების და/ან შვილობილი კომპანიების შეხედულებებსა და მოსაზრებებს.კომენტარები ასახავს იმ პირის შეხედულებებსა და მოსაზრებებს, რომლებიც აქვეყნებენ თავიანთ შეხედულებებსა და მოსაზრებებს.რამდენადაც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. არ იქნება პასუხისმგებელი კომენტარებზე ან რაიმე პასუხისმგებლობაზე, ზარალზე ან ხარჯზე, რომელიც გამოწვეული და/ან განიცადა ნებისმიერი გამოყენების ან/და გამოქვეყნების შედეგად და / ან კომენტარების გამოჩენა ამ ვებსაიტზე.
LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. იტოვებს უფლებას გააკონტროლოს ყველა კომენტარი და წაშალოს ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამო, შეურაცხმყოფელად ან გამოიწვიოს ამ წესებისა და პირობების დარღვევა.

თქვენ იძლევით გარანტიას და წარმოადგენთ, რომ:

 • თქვენ უფლება გაქვთ განათავსოთ კომენტარები ჩვენს ვებსაიტზე და გქონდეთ ყველა საჭირო ლიცენზია და თანხმობა ამისათვის;
 • კომენტარები არ არღვევს არცერთ ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებას, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე საავტორო, პატენტი ან სავაჭრო ნიშანი ნებისმიერი მესამე მხარის;
 • კომენტარები არ შეიცავს ცილისმწამებელ, ცილისმწამებელ, შეურაცხმყოფელ, უხამს ან სხვაგვარად უკანონო მასალას, რომელიც არის კონფიდენციალურობის შელახვა
 • კომენტარები არ იქნება გამოყენებული ბიზნესის ან ჩვეულებისამებრ ან კომერციული საქმიანობის ან უკანონო საქმიანობის მოთხოვნის ან ხელშეწყობისთვის.

თქვენ ამით ანიჭებთ LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-ს არაექსკლუზიურ ლიცენზიას გამოიყენოს, გაამრავლოს, დაარედაქტიროს და აძლევთ სხვებს უფლებას გამოიყენონ, გაამრავლონ და დაარედაქტირონ თქვენი კომენტარი ნებისმიერ ფორმაში, ფორმატში ან მედიაში.

ჰიპერბმული ჩვენს კონტენტთან

შემდეგ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე:

 • Სამთავრობო სააგენტოები;
 • საძიებო სისტემები;
 • საინფორმაციო ორგანიზაციები;
 • ონლაინ კატალოგის დისტრიბუტორებს შეუძლიათ ჩვენს ვებსაიტს დაუკავშირონ ისევე, როგორც ისინი ჰიპერბმულები არიან სხვა ჩამოთვლილი ბიზნესის ვებსაიტებზე;და
 • სისტემის მასშტაბით აკრედიტებული ბიზნესები, გარდა არაკომერციული ორგანიზაციების, საქველმოქმედო სავაჭრო ცენტრებისა და საქველმოქმედო ფონდების მოზიდვის ჯგუფების მოთხოვნისა, რომლებიც შეიძლება არ იყოს ჰიპერბმული ჩვენს ვებსაიტთან.

ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირონ ჩვენს მთავარ გვერდს, პუბლიკაციებს ან ვებსაიტის სხვა ინფორმაციას, თუ ბმული: (a) არავითარ შემთხვევაში არ არის მატყუარა;(ბ) ტყუილად არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტებისა და/ან სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას;და (c) ჯდება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.
ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ და დავამტკიცოთ ბმულის სხვა მოთხოვნები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებისგან:

 • საყოველთაოდ ცნობილი სამომხმარებლო და/ან ბიზნეს ინფორმაციის წყაროები;
 • dot.com საზოგადოების საიტები;
 • ასოციაციები ან სხვა ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს;
 • ონლაინ დირექტორია დისტრიბუტორები;
 • ინტერნეტ პორტალები;
 • საბუღალტრო, იურიდიული და საკონსულტაციო ფირმები;და
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სავაჭრო გაერთიანებები.

ჩვენ დავამტკიცებთ ამ ორგანიზაციების ბმულის მოთხოვნებს, თუ გადავწყვეტთ, რომ: (a) ბმული არ გვაიძულებს არასახარბიელო გამოვიყურებოდეთ საკუთარი თავის ან ჩვენი აკრედიტებული ბიზნესის მიმართ;(ბ) ორგანიზაციას არ აქვს რაიმე უარყოფითი ჩანაწერი ჩვენთან;(c) ჩვენთვის სარგებელი ჰიპერბმულის ხილვადობით ანაზღაურებს LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-ის არარსებობას;და (დ) ბმული არის ზოგადი რესურსის ინფორმაციის კონტექსტში.
ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ბმული ჩვენს მთავარ გვერდს, თუ ბმული: (a) არავითარ შემთხვევაში არ არის მატყუარა;(ბ) ტყუილად არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტებისა თუ სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას;და (c) ჯდება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.
თუ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოთვლილია მე-2 პუნქტში ზემოთ და დაინტერესებული ხართ ჩვენს ვებ-გვერდთან დაკავშირებით, უნდა შეგვატყობინოთ ელ. ფოსტით LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-ზე. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი, თქვენი ორგანიზაციის სახელი. , საკონტაქტო ინფორმაცია, ისევე როგორც თქვენი საიტის URL, ნებისმიერი URL-ის სია, საიდანაც აპირებთ ჩვენს ვებსაიტთან დაკავშირებას და ჩვენს საიტზე არსებული URL-ების სია, რომლებთანაც გსურთ მიბმა.დაელოდეთ 2-3 კვირა პასუხს.

დამტკიცებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ჰიპერბმულები ჩვენს ვებსაიტზე შემდეგნაირად:

 • ჩვენი კორპორატიული სახელის გამოყენებით;ან
 • ერთიანი რესურსის ლოკატორის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია;ან
 • ჩვენი ვებსაიტის ნებისმიერი სხვა აღწერილობის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია, რაც ლოგიკურია დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში და ფორმატში.

LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-ის ლოგოს ან სხვა ნამუშევრების გამოყენება დაუშვებელია სავაჭრო ნიშნის სალიცენზიო შეთანხმების არარსებობის დასაკავშირებლად.

iFrames
წინასწარი თანხმობისა და წერილობითი ნებართვის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ჩარჩოები ჩვენი ვებგვერდების გარშემო, რომლებიც რაიმე სახით ცვლის ჩვენი ვებსაიტის ვიზუალურ პრეზენტაციას ან გარეგნობას.

შინაარსის პასუხისმგებლობა
ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერ შინაარსზე, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ვებსაიტზე.თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ და დაგვაცვათ ყველა პრეტენზია, რომელიც ჩნდება თქვენს ვებსაიტზე.არცერთი ბმული არ უნდა გამოჩნდეს ვებსაიტზე, რომელიც შეიძლება განიმარტოს, როგორც ცილისწამება, უხამსი ან კრიმინალური, ან რომელიც არღვევს, სხვაგვარად არღვევს ან მხარს უჭერს მესამე მხარის უფლებების დარღვევას ან სხვა დარღვევას.

თქვენი კონფიდენციალურობა
გთხოვთ, წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

უფლებების დაჯავშნა
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოვითხოვოთ წაშალოთ ყველა ბმული ან რომელიმე კონკრეტული ბმული ჩვენს ვებსაიტზე.თქვენ ამტკიცებთ დაუყოვნებლივ წაშალოთ ყველა ბმული ჩვენს ვებსაიტზე მოთხოვნისთანავე.ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას შევინარჩუნოთ ეს წესები და პირობები და ის აკავშირებს პოლიტიკას ნებისმიერ დროს.ჩვენს ვებსაიტთან მუდმივი ბმულით, თქვენ ეთანხმებით ვალდებულებას და მიჰყვებით ამ დამაკავშირებელ წესებსა და პირობებს.

ლინკების წაშლა ჩვენი საიტიდან
თუ თქვენ იპოვით რაიმე ბმულს ჩვენს ვებსაიტზე, რომელიც რაიმე მიზეზით შეურაცხმყოფელია, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ და შეგვატყობინოთ.ჩვენ განვიხილავთ თხოვნებს ბმულების წაშლის შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ვალდებული ან ასე და პირდაპირ გიპასუხოთ.
ჩვენ არ ვზრუნავთ ამ ვებსაიტზე არსებული ინფორმაციის სისწორეში, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მის სისრულესა და სიზუსტეს;არც ჩვენ გპირდებით, რომ ვებსაიტის ხელმისაწვდომობა დარჩება ან ვებ-გვერდის მასალების განახლება.

პასუხისმგებლობის უარყოფა
მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული მაქსიმალური ზომით, ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა წარმომადგენლობას, გარანტიას და პირობას ჩვენს ვებსაიტთან და ამ ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით.ამ უარის თქმაში არაფერია:

 • შეზღუდოს ან გამორიცხოს ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა სიკვდილზე ან პირად დაზიანებაზე;
 • შეზღუდოს ან გამორიცხოს ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა თაღლითობის ან თაღლითური არასწორი წარმოდგენისთვის;
 • შეზღუდეთ ჩვენი ან თქვენი ნებისმიერი ვალდებულება ნებისმიერი გზით, რაც დაუშვებელია მოქმედი კანონმდებლობით;
 • გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობით.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და აკრძალვები, რომლებიც მითითებულია ამ ნაწილში და ამ პასუხისმგებლობის სხვაგან: (a) ექვემდებარება წინა პუნქტს;და (ბ) არეგულირებს ყველა პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიქმნება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის საფუძველზე, მათ შორის, ხელშეკრულებით, დელიქტური და კანონიერი მოვალეობის დარღვევის გამო.
სანამ ვებსაიტი და ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია და სერვისები უფასოა, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე.


გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება:

დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ