პროდუქტის გარანტია

LEACREE გარანტიის დაპირება

LEACREE- ის დარტყმებსა და საყრდენებს აქვს 1 წლიანი გარანტია/30,000 კმ. შეგიძლიათ შეიძინოთ ნდობით.

LEACREE-Warranty-Promise

როგორ გავაკეთოთ გარანტიის მოთხოვნა

1. როდესაც შემსყიდველი აცხადებს გარანტიას Leacree– ის დეფექტურ პროდუქტზე, პროდუქტი უნდა შემოწმდეს იმის დასადგენად, არის თუ არა პროდუქტი შესაცვლელი.
2. იმისათვის, რომ მოითხოვოთ პრეტენზია ამ გარანტიით, დაუბრუნეთ დეფექტური პროდუქტი ავტორიზებული Leacree დილერს გადამოწმებისა და გაცვლის მიზნით. შესყიდვის ქვითრის ორიგინალური დათარიღებული საცალო მტკიცებულების მოქმედი ასლი უნდა ახლდეს გარანტიას.
3. ამ გარანტიის დებულებების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, პროდუქტი შეიცვლება ახლით.
4. საგარანტიო მოთხოვნები არ შესრულდება იმ პროდუქტებზე, რომლებიც:
ა ნახმარი, მაგრამ არა დეფექტური.
ბ დაინსტალირებულია არა კატალოგურ პროგრამებზე
გ ნაყიდია არალეგალიზებული Leacree დისტრიბუტორიდან
დ არასწორად არის დაინსტალირებული, შეცვლილი ან შეურაცხყოფილი;
ე დამონტაჟებულია მანქანებზე კომერციული ან სარბოლო მიზნებისთვის

(შენიშვნა: ეს გარანტია შემოიფარგლება მხოლოდ დეფექტური პროდუქტის შეცვლით. მოხსნისა და მონტაჟის ღირებულება არ შედის და ნებისმიერი შემთხვევითი და შემდგომი დაზიანება გამორიცხულია ამ გარანტიით, მიუხედავად იმისა, თუ როდის მოხდება წარუმატებლობა. ამ გარანტიას არ გააჩნია ფულადი ღირებულება.)